0925.202.688

The Grand Ho Tram Strip

Tên dự án:
The Grand Ho Tram Strip

Gói thầu:
Khóa cửa và phụ kiện

Tổng số phòng:
600 phòng nghỉ cao cấp

 

 

 

 

 

Đang cập nhật

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *